<$BlogRSDURL$>

Wednesday, April 14, 2004

فهرست فروردين هشتادوسه(كتابهاي رايگان موجود در اينترنت(شبكه جهاني )را به دوستداران وعاشقان كتابخواني تقديم مي كنم. به اميد روزي كه ما ايرانيان هم داراي كتابخانه عظيم ورايگاني مشابه كتابخانه پروژه گوتنبرگ باشيم.

براي تماس با من مي توانيد با أي ميل زير ارتباط برقرار كنيد.
Ketab_farsi@yahoo.com
توجه:تعدادي از كتابها در چند سايت مختلف وجود داشتند كه براي راحتي دسترسي به آنها آدرس همه سايت هاي مربوط به آن كتاب آورده شده است.


تاريخانجمن هاي شورايي در انقلاب مشروطيت(هما ناطق)
تاريخ ايران زمين(تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628ميلادي)
تاريخ شاهنشاهي هخامنشي ـ نوشته‌ي ويل دورانت در تاريخ تمدن كتاب نخست فصل سيزده
ريشه‌هاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام
نقش ايرانيان اسيرشده‌ي مقيم مدينه در ترور خليفه‌ي دوم، عمر ابن خطاب
جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار

سابقه‌ي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان
فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه‌ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشي‌مذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني
كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان
نوروز وحاجي فيروز در فرهنگ ايرانيان-فرزاد جاسمي
نقش تاجيكستان در فرهنگ وتمدن ايران باستان وايران بعد از اسلام-اميرحسين خنجي

شعر


شعر كلاسيكديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير
يا
رباعيات ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو
علاقه مندان به حافظ شيرازي همچنين مي توانند مجموعه آثار او(غزل ها-قصيده ها-قطعه ها –مثنوي ها-غزل هاي مشكوك)
را درسايت زير پيدا كنند:
www.hafez.com
يا
ديوان كامل حافظ
همچنين:
حافظ (مجموعه مثنوي
حافظ (مجموعه قطعات
يا
ديوان حافظ
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان حافظ-(كاملا فارسي با قابليت جستجو وكاربرد ساده)
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
گلستان سعدي
ديوان اشعار خاقاني
ديوان اشعار خواجوي كرماني
ديوان اشعار خيام
رباعيات خيام (از نسخه محمد علي فروغي
ترانه هاي خيام (صادق هدايت
ترانه هاي خيام (مجموعه رباعي ها به روايت صادق هدايت-به كوشش تورج ا قوچاني
يا
رباعيات خيام
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت
ديوان اشعار دقيقي
ديوان اشعار رودكي
سروده هايي براي مولا علي (ع
ديوان اشعار سعدي
ديوان اشعار سنايي غزنوي
ديوان اشعارسيف فرقاني
ديوان اشعار شبستري
متن كامل كتاب گلشن راز –شبستري
ديوان اشعار شهريار
ديوان اشعار شيخ بهايي
ديوان اشعار صائب تبريزي
ديوان اشعار عبيد زاكاني
متن كامل كتاب موش وگربه –عبيد زاكاني
ديوان اشعار عطار
ديوان اشعار فخرالدين عراقي
ديوان اشعار فرخي سيستاني
ديوان اشعار فردوسي
شاهنامه فردوسي
-شاهنامه فردوسي
ديوان اشعار فروغي بسطامي
ديوان اشعار محتشم كاشاني
ديوان اشعار مسعود سعد سلمان
ديوان اشعار ملك الشعراء بهار
ديوان اشعار منوچهري
ديوان اشعار مولوي
ديوان شمس –غزليات مولانا-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
مثنوي معنوي-مولوي-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
ديوان اشعار ناصر خسرو
ديوان اشعار نظامي
ديوان اشعار وحشي بافقي
ديوان اشعار هاتف اصفهاني


شعر نوين


مجموعه اشعار ه. ا. سايه
مجموعه اشعار سهراب دولتخواه(به كوشش تورج ا قوچاني
سهراب سپهري-هشت كتاب (مجموعه اشعار) (به كوشش تورج ا قوچاني)
كتاب الكترونيكي اشعار سهراب (مرگ ورنگ
ديوان اشعار سهراب سپهري
گزيده اشعار سهراب سپهري
مرگ رنگ –مجموعه اشعار سهراب سپهري

قو-مجموعه اشعار تورج قوچاني

احمد شاملونگراني هاي يك شاعر(احمد شاملو)

آهن ها واحساس
آهن ها واحساس
قطعنامه
قطع نامه
هواي تازه
هواي تازه
باغ آينه
باغ آينه
لحظه ها وهميشه
لحظه ها وهميشه
آيدا درآينه
آيدا درآينه
آيدا: درخت وخنجر وخاطره
آيدا:درخت وخنجر وخاطره
ابراهيم درآتش
ابراهيم درآتش
ققنوس درباران
ققنوس درباران
مرثيه هاي خاك
مرثيه هاي خاك
شكفتن درمه
شكفتن در مه
دشنه در ديس
دشنه در ديس
ترانه هاي كوچك غربت
ترانه هاي كوچك غربت
مدايح بي صله
مدايح بي صله
درآستانه
در آستانه
حديث بي قراري ماهان
كاشفان فروتن شوكران-احمد شاملو
يا
كاشفان فروتن شوكران
23(شعر)
نگراني هاي يك شاعر-احمد شاملو
مقدمه حافظ شيراز-احمد شاملومجموعه اشعار محمد رضا شفيعي كدكني

1)زمزمه ها
2)شبخواني
3)از زبان برگ
4)در كوچه باغهاي نشابور
5)مثل درخت درشب باران
6)از بودن وسرودن
7)بوي جوي موليان
يا

ديوان اشعار شفيعي كدكني


مهدي اخوان ثالث
1)زمستان
2)از اين اوستا
3)آخر شاهنامه
4)اشعار اصيل از اخوانفروغ فرخزاد
اسير
يا
اسير-فروغ فرخزاد
ديوار-فروغ فرخزاد
يا
ديوار
عصيان
تولدي ديگر

يا
تولدي ديگر
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
يا
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
يا
ديوان اشعار فروغ فرخزاد

ديوان اشعار سياوش كسرايي
ديوان اشعار حميد مصدق
ديوان اشعار فرخ تميمي
ديوان اشعار نادر نادر پور
مجموعه اشعار نيما يوشيج به كوشش تورج ا قوچاني
مجموعه اشعار خسرو گلسرخي
ديوان اشعار ابوالفضل زرويي نصرآبادي
عقربه ها دور گردباد-(شعر)-عليرضا بهنام
كتاب هاي شعر از اديب برومند(جبهه ملي)
مثنوي اصفهان
درد آشنا
فاجعه مرداد
حاصل هستي
پيام آزادي
راز پرواز

باجه نفرين –مريم هوله
در كوچه هاي آتن-مريم هوله
نامه به/از رويا وضمائم-علي قنبري
دروغي كه مي گويم از هواي تهران كثيف تر است-فريد قدمي
فرشته ها خودكشي كردند-مهدي موسوي
رنگ(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سبز(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
سروده هاي فارسي-اميرحسين خنجي
كتاب هاي ديني

اسلام

اسلام ومقتضيات زمان
اعتقاد ما
اصحاب صفه (رضي الله عنهم
اصول راهنماي اسلام -ابوالحسن بني صدر
امام شناسي (1
امام شناسي(2
امام شناسي(3
امام شناسي (4
امام شناسي (5
امام شناسي (6
امام شناسي (7
امام شناسي (8
امام شناسي (9
امام شناسي (10
امام شناسي (11)
امام شناسي(12
امام شناسي(13
امام شناسي(14
اميرالمومنين اسوه وحدت
بازگشت به نهج البلاغه
بخشي از زيباييهاي نهج البلاغه
پرتوي از نهج البلاغه
تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم 1
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم 2
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم3
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم4
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم5
ترجمه نهج البلاغه (انصاريان
توضيح المسائل(آيت الله العظمي شيخ محمد فاضل لنكراني
چهل حديث روزه
چهل حديث سيره علوي
چهل حديث غدير
دين در عصر ظهور(محمد جواد فاضل لنكراني
دفاع از حريم قرآن(محمد جواد فاضل لنكراني
دو نامه سياه وسپيد
رحلت سرور كائنات رحلت العالمين پيغمبر(ص
رساله توضيح المسائل (حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي
زيارت
زندگاني تحليلي پيشوايان ما ائمه دوازده گانه (ع
زندگاني حضرت محمد (ص
زندگاني فاطمه زهرا (س
سيره معصومان 3
سيري در نهج البلاغه
سيماي اميرالمومنين علي عليه السلام
شرح بر صد كلمه اميرالمومنين
شرح نهج البلاغه(جعفري)1
شرح نهج البلاغه(جعفري)2
شرح نهج البلاغه(جعفري)3
شرح نهج البلاغه(جعفري)4
شرح نهج البلاغه(جعفري)5
شرح نهج البلاغه(جعفري)6
شرح نهج البلاغه(جعفري)7
شرح نهج البلاغه(جعفري)8
شرح نهج البلاغه(جعفري)9
شرح نهج البلاغه(جعفري)10
شرح نهج البلاغه(جعفري)11
شرح نهج البلاغه(جعفري)12
شرح نهج البلاغه(جعفري)13
شرح نهج البلاغه(جعفري)14
شرح نهج البلاغه(جعفري)15
شرح نهج البلاغه(جعفري)16
شرح نهج البلاغه(جعفري)17
شرح نهج البلاغه(جعفري)18
شرح نهج البلاغه(جعفري)19
شرح نهج البلاغه(جعفري)20
شرح نهج البلاغه(جعفري)21
شرح نهج البلاغه(جعفري)22
شرح نهج البلاغه(جعفري)23
شرح نهج البلاغه(جعفري)24
شرح نهج البلاغه(جعفري)25
شرح نهج البلاغه(جعفري)26
شرح نهج البلاغه(جعفري)27
شگفتيهاي نهج البلاغه
شيعه در اسلام
علي از زبان علي
علي كيست
علي (ع) معيار كامل
فرهنگ عاشورا
فقهاي نامدار شيعه
ماخذ حديث از ديدگاه شيعه
مباحث ومقالات كنگره بين المللي نهج البلاغه
ولايت فقيه در حكومت اسلام1
ولايت فقيه در حكومت اسلام2
ولايت فقيه در حكومت اسلام3
ولايت فقيه در حكومت اسلام4
از ساحل به دريا –جواد محدثي
اخلاق در قرآن 1-ناصر مكارم شيرازي
آيين همسرداري –ابراهيم اميني
اخلاق معاشرت-جواد محدثي
استقامت-سينا صدر
اخلاق در قران –ناصر مكارم شيرازي
از ژرفاي نماز –آيت الله خامنه أي
تعليم وتربيت در نهج البلاغه –عبدالحميد ز هادت
پرتويي از اسرار نماز (فقهي
درآمدي بر شكل گيري شخصيت جوان-سيد ضياء مرتضوي
دروغ –سيدرضا صدر
زيارت اهل بيت –جواد محدثي
طبايع الاستبداد يا سرشت هاي خودكامگي-عبدالرحمن كواكبي
عشق برتر –جواد محدثي
مهمانداري در اسلام –نورمراد محمدي
گامي در مسير-جواد محدثي
كارنامه اسلام –عبدالحسين زرين كوب
اسلام ومقتضيات زمان –مرتضي مطهري
پيرامون انقلاب اسلامي-مرتضي مطهري
اميرالمومنين (ع)اسوه وحدت-محمد جواد شري
بانوي كربلا-عايشه بنت الشاطي
اهل بيت در آيه تطهير(قرآن)-سيد جعفر مرتضي عاملي
هل حديث الغدير(حديث)-محمود شريفي
درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 1 –رسول محلاتي
درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 2 –رسول محلاتي
درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 3 –رسول محلاتي
درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 4 –رسول محلاتي
زندگاني حضرت زهرا(س)-سيد جعفر شهيدي
عاشورا در فقه-سيد ضيا مرتضوي
فرهنگ عاشورا –جواد محدثي
تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت-علي دواني
زيارت –جواد محدثي
فاطمه گلواژه آفرينش –دفتر تبليغات اسلامي
صحيفه امام-مجموعه آثارامام خميني در11جلد
ديوان اشعار محرم راز –امام خميني
رساله امام خميني
وصيت نامه امام خميني
درسنامه ‏ى روش‏ها و گرايش‏هاى تفسيرى قرآن-محمدعلرضايى اصفهانى
ميزگرد تقريب بين مذاهب-آيت الله خسرو شاهي
مفخر شرق سيد جمال الدين اسدآبادي-آيت الله خسرو شاهي
واتيكان ودنياي اسلام-آيت الله خسرو شاهي
امام علي وسقراط-آيت الله خسرو شاهي
سيماي حافظان نور -
حسيني سيد مجتبي

مباني هنري قصه هاي قرآن
حسيني سيد ابوالقاسم

ذوالقرنين در قرآن
امين زارع محمد رضا

مثلهاي قرآني
مبادي اخلاق در قرآن كريم
جوادي آملي آية الله عبد الله

مراحل اخلاق در قرآن كريم
جوادي آملي آية الله عبد الله

اخلاق در قرآن كريم (ج1)
مكارم شيرازي آية الله العظمي ناصر

اخلاق در قرآن كريم (ج2)
مكارم شيرازي آية الله العظمي ناصر

علوم طبيعت در قرآن
انوار از قرآن
بنياد پژوهشهاي اسلامي

مصونيت قرآن تحريف
از شهرابي فراهاني محمد

درسنامه علوم قرآني
جوان آراسته حسين

قرآن وقرآن پژوهي
خرمشاهي بهاء الدين

علوم قرآني
معرفت آيت الله محمد هادي

برگزيده تفسير نمونه(ج1)
مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

برگزيده تفسير نمونه(ج2)
مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

برگزيده تفسير نمونه(ج3)
مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

برگزيده تفسير نمونه(ج4)
مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

برگزيده تفسير نمونه(ج5)
مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

تفسيركوثر(ج1)-يعقوب جعفري نراقي
تفسيركوثر(ج2)-يعقوب جعفري نراقي
http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=2&id=1021&t2=32&lib=17&rows=15&page=2&lan=1
تفسيركوثر(ج3)-يعقوب جعفري نراقي
تفسيركوثر(ج4)-يعقوب جعفري نراقي
تفسير جوامع(ج5)-يعقوب جعفري نراقي
تفسير جوامع(6)-يعقوب جعفري نراقي
طبقات مفسران شيعه (ج3)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
طبقات مفسران شيعه (ج4)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
طبقات مفسران شيعه (ج5)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
آشنائي با سوره هاي قرآن
محدثي جواد

تفسير سوره فاتحة الكتاب
آشتياني سيد جلاالدين

ترجمه كامل فارسي از قرآن
تفسير الميزان
تفسير نمونه
نهج البلاغه
توضيح المسائل آيت الله منتظري
صحيفه سجاديه
از ديار حبيب –سيدمهدي شجاعي
اسرار و معارف حج
مناسك و فقه حج
افكار و انديشه ها
حج در آئينه ادبيات
اماكن و آثار حج
تاريخ و رجال
خاطرات
بهداشت در حج
مسائل جاري و اجتماعي حج
كتاب شناسي حج
آفريدگار جهان –آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اخلاق در قرآن جلد 1-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اخلاق در قرآن جلد 2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اخلاق در قرآن جلد 3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ارتباط با ارواح-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اعتقاد ما-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
برگزيده تفسير نمونه جلد1-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
برگزيده تفسير نمونه جلد2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
برگزيده تفسير نمونه جلد3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
برگزيده تفسير نمونه جلد4-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
برگزيده تفسير نمونه جلد5-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
پيام اميرالمومنين جلد2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
پيام اميرالمومنين جلد3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
پيام اميرالمومنين جلد4-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
پيام اميرالمومنين جلد5-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
تحقيقي جديد پيرامون رمي جمرات-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
حديث غدير سند گوياي ولايت-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
رساله توضيح المسائل-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
مجموعه تفسير نمونه-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
مناسك حج -آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
حسن ودل –سيبك
حجامت وكاربرد آن
نسخه شفا (2)گل وگياه
حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري(ره)
ايران فلسطين ؛ديروز ؛امروز
توسعه ومباني تمدن غرب – شهيد سيد مرتضي آويني
سكولاريسم ودينداري-دكتر غلامعلي حداد عادل
سكولاريسم يا حذف دين از زندگي دنيوي-استاد علامه محمد تقي جعفري
دين ودولت
نظريه سياسي اسلام
حقوق وسياست در قرآن
نفوذ واستحاله
آمريكا شيطان بزرگ
ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)
انديشه ديني وسكولاريسم در حوزه معرفت سياسي و غرب شناسي
علي و زمامداران
سيماي كارگزاران اميرالمومنين علي عليه السلام-جلد اول
سيماي كارگزاران اميرالمومنين علي عليه السلام-جلد دوم
نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير
مشاهير
1001 داستان از زندگي امام علي (ع)-محمد رضا رمزي اوحدي
يكصد موضوع پانصد داستان
دويست داستان از فضايل وكرامات ومصائب حضرت زينب (س)
چهل داستان وواقعه آموزنده از تاريخ اسلام
ابوذر غفاري
داستانهاي بحار الانوار –جلد اول
داستانهاي بحار الانوار –جلد دوم
داستانهاي بحار الانوار –جلد سوم
داستانهاي بحار الانوار –جلد چهارم
داستانهاي بحار الانوار –جلد پنجم
داستان عرفان
داستان باستان
داستان راستان –جلد اول ودوم
داستانهايي از امام علي (ع)
داستانهاي ما جلد اول –علي دواني
داستانهاي ما جلد دوم –علي دواني
داستانهاي ما جلد سوم–علي دواني
داستانهاي استاد –استاد شهيد مطهري
الهام از گفتار علي (ع)
رساله توضيح المسائل آيت الله العظمي سيستاني
رساله توضيح المسائل آيت الله العظمي يوسف صانعي
قواعد وقف وابتدا در قرآن-دكتر محمد كاظم شاكر
رساله توضيح المسائل آيت الله ميرزا جواد تبريزي
رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني
فرهنگ عاشورا
امام حسين از ديدگاه اهل سنت
زندگينامه امام حسين
آثار و بركات سياسى امام حسين
احسان و بخشش امام حسين
زنان و نهضت حسينى
قيام امام حسين
كتابخانه محرم و صفر سايت تبيان
خدا بود وديگر هيچ نبود
لبنان
كردستان
رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست
بينش ونيايش
زندگينامه شهيد چمران
زيباترين سروده هستي
آثار مرتضي مطهري

اخلاق جنسي
استاد مطهري وروشنفكران
اسلام ومقتضيات زمان 1
اسلام ومقتضيات زمان 2
آشنايي با علوم اسلامي
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
امامت ورهبري
امدادهاي غيبي درزندگي بشر
انسان در قرآن
انسان كامل
انسان وايمان
انسان وسرنوشت
بيست گفتار
پيامبرامي
پيرامون انقلاب اسلامي
پيرامون جمهوري اسلامي
تعليم وتربيت در اسلام
تكامل اجتماعي انسان
توحيد
جاذبه ودافعه علي(ع)
جامعه وتاريخ
جهاد
جهان بيني توحيدي
حركت وزمان در فلسفه اسلامي
قسمت اول
قسمت دوم

حق وباطل
حكمتها واندرزها
حماسه حسيني
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

خاتميت
ختم نبوت
خدمات متقابل اسلام وايران
داستان راستان
جلد اول
جلد دوم

درسهاي الهيات شفا 1
درسهاي الهيات شفا 2

ده گفتار
زندگي جاويد يا حيات اخروي
سيري درسيره ائمه اطهار
سيري در سيره نبوي
سيري در نهج البلاغه
شرح منظومه 1
شرح منظومه2
شش مقاله (الغدير ووحدت اسلامي)
عدل الهي
علل گرايش به ماديگري
فطرت
فلسفه اخلاق
فلسفه تاريخ 1
فلسفه تاريخ2
قيام وانقلاب مهدي
گفتارهاي معنوي
مساله حجاب
مساله ربا
مساله شناخت
معاد
نبوت
نظام حقوق زن در اسلام
نظري به نظام اقتصادي اسلام
نقدي بر ماركسيسم
نهضت هاي اسلام صدساله اخير
وحي ونبوت
ولاها و ولايت هاآثار حجتالاسلام محسن قرائتيتوحيد
قرآن و تبليغ
پرتوي از اسرار نماز
خاطرات ۱
خاطرات ۲
قرآن و امام حسين
عمره
يكصد و چهارده نكته درباره نماز
راز نماز
تفسير نماز
گناه شناسي

آثار دكتر شريعتيمتن كامل وصيت نامه دكتر شريعتي
فهرست كليات ومجموعه آثار دكتر شريعتي
ابراهيم در كشاكش يك انتخاب 1
ابراهيم در كشاكش يك انتخاب 2
فاطمه فاطمه است
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
يك ؛جلوش تا بي نهايت صفرها
قسمت اول
قسمت دوم
فلسفه نيايش
قسمت اول
قسمت دوم
پدر ؛ مادر ؛ ما متهميم
در 13 قسمت

در زمينه مذهبي كتاب
ALLAH IS KNOWN THROUGH REASONبه زبان فارسي


اين كتاب چاپ هندوستان وبه فرمت ورد است
اهل سنت:

گفتاري با حق جويان شيعه-شيخ ابو بكر جزائري
اي شيعيان جهان بيدار شويد-امام موسي الموسوي
نواقص اسلام-علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالي
آموزش نماز-دكتر عبدالله بن احمد بن علي الزيد
وجوب عمل به سنت رسول الله (ص)-علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زندگي نامه سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي
دلايل توحيد(50 سوال وجواب در يگانه پرستي)-الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
دروازه هاي بهشت-يوسف بن محمد العويد
ايمان به فرشتگان وتاثير آن در امت اسلام-دكتر صالح بن فوزان الفوزان
توحيد براي كودكان ونوجوانان-دكتر عبدالعزيز بن محمد العبد االطيف
جشن ميلاد رسول الله (ص)-اسحاق بن عبدالله بن محمد دبيري
از اصول وعقايد اهل سنت و جماعت در عقيده-شيخ صالح بن فوزان الفوزان
نداي قرآن وسنت-عبدالله رباني
مقام نماز در اسلام –محمد صبور البخاري
نماز جماعت-اسحاق بن عبدالله بن محمد دبيري
واجباتي كه بر هر مسلمان دانستن آن ضروري است-الشيخ محمد بن سليمان التميمي
وباي عصر بيستم -محمد صبور البخاري
توسل جايز وغير جايز-عبدالعزيز بن عبدالله الجهني
گذري بر زندگي وانديشه هاي شهيد دكتر احمد سياد-عبدالله ريگي احمدي
معناي لا اله الا الله-دكتر صالح بن فوزان الفوزان
علامتهاي قيامت-محمود رجب حمادي الوليد
مختصري از اصول عقايد اهل سنت وجماعت-دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل
عقيده اهل سنت وجماعت-الشيخ محمد الصالح العثيمين
پايه هاي ايدئولوژي اسلامي-علامه مجاهد عبدالحميد بن باديس
دعاهايي از قرآن وسنت-سعيد بن علي بن وهف القحطاني
القرآن والتحريف-محمد عبدالرحمن الصيف
گام نخست در يكتا پرستي-شيخ محمد طيب انصاري
رهبر بشر بسوي اسلام-آيت الله محمد مردوخ كردستاني
شيعه وتصحيح –علامه دكتر موسي موسوي
دروغگويان را بشناسيد-عثمان بن محمد آل خميس الناصري
جهان بيني اسلامي-استادشهيد مولوي عبدالملك ملا زاده
پناهگاه مسلمانان-سعيد بن علي بن وهف القحطاني
آغاز برنامه ريزى 50 ساله براى نابودى تمامى اهل سنت در سطح دولتها و مردم
گفتگوهاي ايماني-جاسم المطوع
سيد قطب وبيداري اسلامي-فائز ابراهيم محمد
نصيحتهاي پدرانه به جوانان اسلام-يوسف قرضاوي-فائز ابراهيم محمد
زنان كرد در تاريخ اسلامي-محمد خير رمضان-فائز ابراهيم محمد
زن در اسلام (گزيده اي از چند كتاب)
نيت واخلاص (خلاصه كتاب)-يوسف قرضاوي-عمر قادري
نداي قرآن وسنت-عبدالله رباني
مكتوبات امام رباني(دفتر اول)
مكتوبات امام رباني(دفتر دوم وسوم)
مبدا ومعاد
در المعارف-ملفوضات حضرت عبدالله دهلوي
الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه-محمد حسن جان فاروقي
مفتاح النجات-احمد نامقي جامي
مسموعات قاضي محمد زاهد
ترغيب الصلاة
شواهد النبوة
فهرست شهدا علما اهل سنت ايران
مهدي موعود مهدي موهوم
ماجراي باب وبهاء –پژوهشي نو در باره بهاييگري از مصطفي حسيني
نقد كتب حديث
نقدآثار خاور شناسان-مصطفي طباطبايي
نقدي بر مقاله سازمان موحدين آزاديخواه در مورد دشمني نظام با سلفيه واهل حديث
نواقض اسلام-شيخ عبدالعزيز بن باز-ترجمه ابو عبذالله دبيري
نگاهي منتقدانه به نوشته سيد احسان موسوي
واجبات بر هر مسلمان مرد وزن
وجوب عمل به سنت رسولالله وكفر كسي كه آن را انكار كند
گام نخست در يكتا پرستي-شيخ محمد طيب انصاري
پناهگاه مسلمان اذكاري از قرآن وسنت-ترجمه كتاب حصن المسلم
پايه هاي ايدئولوژي اسلامي در پرتو قرآن وسنت-شيخ عبدالحميد ابن باديس-ترجمه عبدالله حيدري
آموزش نماز-ترجمه ابي عبدالله دبيري
اي شيعيان جهان بيدار شويد-امام موسي الموسوي
ايمان به فرشتگان وتاثيرآن در زندگي امت اسلام
بت شكن يا بررسي اصول كافي2/1
بت شكن يا بررسي اصول كافي2/2
بردگي از ديدگاه اسلام-مصطفي طباطبايي
تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
جهان بيني اسلامي-استادشهيد مولوي عبدالملك ملا زاده
دروغگويان را بشناسيد-پاسخي به اكاذيب تيجاني-عثمان الخميس
دعوت مسيحيان به توحيد در پرتو تعاليم قرآن وانجيل-مصطفي طباطبايي
رهنمود سنت در رد اهل بدعت
رهنمود سنت در رد اهل بدعت 2/2
رهبران وادي ضلالت-مصطفي حسيني طبا طبايي
روحانيت شيعه در مسير زوال تاريخي
رياض الصالحين 2/2-امام نووي
رياض الصالحين 1/2-امام نووي
زيارت وزيارت نامه
سوانح ايام –آيت الله ابوالفضل برقعي
شيعه وتصحيح جدال بين شيعه وتشيع-دكتر موسي موسوي
شاهراه اتحاد يا بررسي نصوص امامت-حيدر علي قلمداران
عفو بين الملل
عقيده اهل سنت وجماعت-الشيخ محمد صالح العثيمين-اسحاق دبيري

ساير اديان

مسيحيت


-كتاب مقدس عهد جديد (انجيل) وعهد قديم(تورات)

زرتشتي
گاتها(سرودهاي پاك زرتشت)بهايي

بيان فارسي وعربي (سيد علي محمد شيرازي
دلايل سبعه (سيد علي محمد شيرازي
صحيفه عدليه (سيد علي محمد شيرازي
كتاب نقطةالكاف درتاريخ ظهور باب ووقايع هشت سال اول از تاريخ بابيه (حاج ميرزا جاني كاشاني)
متمم بيان -مبرزا يحيي صبح ازل
ياد مانده هاي مهدي رشتي از گيلان وتركستان
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)عبدالبهاء
تاريخ امريه شيراز(حبيب الله افنان
بحرالعرفان (محمد افشار
مجموعه آثار(الاعمال الكامله)شيخ احمد احسايي
تاريخ امريه رشت(ميرزا يحيي)(( عميدالاطباء
تنبيه النائمين(سلطان عزيه خانوم –عميه
مطالبي درباره تاريخ نبيل زرندي(صدري نواب زاده اردكاني
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)سيد جمال الدين اسدآبادي(همداني
تاريخ وقايع بغداد واسلامبول و ادرنه و عكا (آ حسين آشچي –آشپز مبارك
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)عبدالحسين آيتي ((آواره
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)سيد علي محمد باب
تواريخ امريه (شرح شهداء يزد-در خصوص رد شيخ الاسلام)-علي محمد خان بهايي
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا حسين علي نوري –بهاء الله
تاريخ عشق آباد(استادعلي اكبر بنا
دليران رباني (كليفورد-بارني
رساله(ميرزا مهدي دهاجي
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا ابوالفضل گلپايگاني
كشف الغطاء(ميرزا ابوالفضل گلپايگاني-ميرزا مهدي گلپايگاني
تاريخ جديد(ميرزا حسين همداني
تاريخ مشروطيت (محمد علاقه بند يزدي
ايام تسعه (نه روز)-(عبدالحميد اشراق خاوري
دايره المعارف بهايي (در 16 جلد)-(عبدالحميد اشراق خاوري
نوشتجات وآثار اصحاب اوليه ..و..(شيخ سلطان كربلايي
واقعه هايله خادم ابهي در روضه مباركه اوليا (ميرزا آقاجان كاشي- ((خادم الله
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا آقاخان كرماني
منابع تاريخ امر (محمد علي ملك خسروي
مجموعه آثار اسدالله فاضل مازندراني
تاريخ امر –حاجي محمد معين السلطنه
نجم باختر (15 جلد
در باره بابي هاي نيريز(سيد ابراهيم نيريزي
تاريخ الغافلين(ملا محمد جعفر نراقي
تاريخ امريه نور(آقا ميرزا فضل الله ناظم الممالك
كتاب قاهر(ملا رجب علي قاهر
تاريخ (ملا جعفر قزويني
جواب ميرزا موسي نوري(متولي باشي قمي
مجموعه آثار شوقي افندي رباني
حكايت بابي كشي يزد (خاطرات نواب وكيل
شرح حال (محمد علي سلماني
تاريخ قلعه (آ سيد محمد رضا شهميرزادي
تاريخ وقايع مازندران (لطف علي ميرزا شيرازي
مجموعه آثار ميرزا يحيي نوري صبح ازل
الرساله تسع عشريه (در تاريخ حضرت رب اعلي )-محمد مصطفي بغدادي
مصابيح هدايت جلد اول(عزيزالله سليماني
مجموعه آثار (الاعمال الكامله)فاطمه قرة العين(طاهره
نامه ها ونوشته ها واشعار ـعصمت خانم تهراني ((طايره
تاريخ امريه آذربايجان(حيدر علي اسكويي
گزارش محاصره زنجان (عبدالاحد زنجاني
مجلس شهادت(سيد محمد حسين مهجور
وقايع ميميه (سيد محمد حسين مهجور)(شرح شورش بابي ها دردوران شيخ طبرسي چهارم در مازندران
كتاب هاي ماركسيستي
آرشيو كارل ماركس وفردريك انگلس:
نقد فلسفه حق هگل (ماركس
نقد فلسفه هگل
نقد فلسفه هگل (كارل ماركس
نقد فلسفه هگل مقدمه انگلس بر مبارزه طبقاتي فرانسه وكار الينه شده اثر كارل ماركس (ماركس وانگلس
نقد اقتصاد سياسي 1(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي 2(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي 3(كارل ماركس


در باره مساله يهود(ماركس
در باره مساله يهود (كارل ماركس

درباره فعاليت سياسي طبقه كارگر وملي كردن زمين
در باره فعاليت سياسي طبقه كارگر ؛ملي كردن زمين ؛انقلاب آينده ايتاليا و حزب سوسياليست (ماركس وانگلس

تزهايي درباره فوئر باخ(ماركس

فقر فلسفه
يا
فقر فلسفه 1(ماركس
فقر فلسفه2(ماركس
يا
فقر فلسفه1 (ماركس
فقر فلسفه 2(ماركس
بيانيه كمونيست (ماركس وانگلس
يا
مانيفست حزب كمونيست
يا
مانيفست حزب كمونيست 1(كارل ماركس
مانيفست حزب كمونيست 2(كارل ماركس
يا
مانيفست حزب كمونيست-ماركس وانگلس
بخش اول
بخش دوم
يا
بيانيه كمونيست(كارل ماركس وفردريش انگلس)
يا
مانيفست حزب كمونيست-ماركس و انگلس

مبارزه طبقاتي درفرانسه
يا
مبارزه طبقاتي در فرانسه1(ماركس
مبارزه طبقاتي در فرانسه2(ماركس
يا
مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)1
مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)2

انقلاب وضدانقلاب در آلمان(انگلس
گروندريسه 1(ماركس
گروندريسه مباني نقد اقتصاد سياسي(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي(ماركس
نقد اقتصاد سياسي

سرمايه 1(ماركس
يا
كاپيتال
يا
سرمايه (كاپيتال)جلد اول (ماركس

سوسياليسم قضايي (ماركس وكائوتسكي
بي اعتنايي به سياست (ماركس
يا
بي اعتنايي به سياست (كارل ماركس
يا
بي اعتنايي به سياست
يا
بي اعتنايي به سياست(كارل ماركس)


نقد برنامه گوتا(ماركس
يا
نقد برنامه گوتا
همان كتاب در دو قسمت
نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين 1(ماركس
نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين2(ماركس


نقشي كه توسط كار در گذار ازميمون به انسان ايفا شد(انگلس
آنتي دورينگ
يا
آنتي دورينگ(انگلس)
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
همان كتاب در شكل پنج قسمتي
آنتي دورينگ (توضيح ناشر
آنتي دورينگ 1
آنتي دورينگ 2
آنتي دورينگ 3
آنتي دورينگ 4
آنتي دورينگ 5
يا
آنتي دورينگ-فردريش انگلس
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجممنشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلسs
قسمت اول
قسمت دوم
يا
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت
يا
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)1
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)2
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)3


لودويگ فويرباخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان(انگلس
يا
فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان
يا
لودويگ فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني

يا
لودويگ فوير باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني (فردريك انگلس


دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي
يا
دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي (انگلس

اتحاديه هاي كارگري وسه مقاله ديگر
و
اتحاديه هاي كارگري (فردريش انگلس

ماركس وروزنامه راين جديد
يا
ماركس وروزنامه راين جديد (فردريك انگلس

اسنادانترناسيونال اول
يا
اسناد انتر ناسيونال اول (ماركس وانگلس
يا
اسناد انتر ناسيونال اول(ماركس –انگلس

اصول كمونيسم
يا
اصول كمونيسم (فردريك انگلس
يا
اصول كمونيسم (فردريش انگلس)


مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )1

مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )2
يا
بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس 1
بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس2

ايدئولژي آلماني (كارل ماركس
نظام مزدي (فردريش انگلس
روز مزد عادلانه در برابر كار عادلانه (فردريش انگلس
اتحاديه كمونيست ها (ماركس –انگلس
جنبش كارگري آمريكا(فردريش انگلس
مصاحبه با تاريخ –گفتگو با ماركس
قسمت اول
قسمت دوم

اتحاديه كارگري وسه مقاله ديگر(فردريش انگلس)آرشيو لنين:

كارل ماركس –نوشته لنين-ترجمه جوانشير

اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب
يا
اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب 1 (لنين
اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب2(لنين

اعتلاي انقلاب ومرحله انقلاب(لنين
يا
اتحاديه كمونيستها ماركس وانگلس وجنبش كارگري

درباره اعتصاب (لنين
يا
درباره اعتصاب
يا
درباره اعتصاب –لنين

درباره شعارهاي كشورهاي متحد اروپا
يا
در باره شعار كشورهاي متحده اروپا (لنين


درباره ماركس وماركسيسم
يا
در باره ماركس وماركسيسم (لنين
يا
درباره ماركس وماركسيسم-لنين
درباره جريمه (لنين
يا
در باره جريمه (لنين
درباره تحريم (لنين

در باره ماليات جنسي (لنين
يا
درباره ماليات جنسيدو تاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك
يا
دو تاكتيك سوسيال دموكراسي
يا

(دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك 1(لنين

دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك2(لنين

دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك3(لنين

دوتاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك4(لنين
دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك5(لنين

دموكراسي كارگري ودموكراسي بورژوايي
يا
دموكراسي كارگري دموكراسي بورژوايي
يا
دموكراسي كارگري و بورژوازي (لنين
يا
دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی - جلد 8 کليات آثار لنين، تکثير از حجت برزگر

دولت وانقلاب-متن كامل
يا
دولت وانقلاب 1(لنين
دولت وانقلاب 2(لنين
دولت وانقلاب 3(لنين
دولت وانقلاب 4(لنين
دولت وانقلاب5(لنين
دولت وانقلاب6(لنين
يا
دولت وانقلاب بخش چهارم –لنين
دولت وانقلاب بخش پنجم –لنين
دولت وانقلاب بخش ششم–لنين
دولت وانقلاب –لنين
http://web.peykeiran.com/net_iran/irartbody.aspx?ID=1429
http://web.peykeiran.com/net_iran/irartbody.aspx?ID=1427
يا
دولت وانقلاب-لنين
1
2
3
4
5
6
7

جنبش اعتصابي وحقوق ها –لنين
يا
جنبش اعتصابي وحقوق ها
يك سيستم علمي عرق ريختن
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
يا
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
يا
حق ملل در تعيين حق سرنوشت خويش (ولاديمير ايليچ لنينانقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
يا
انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
يا
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد 1(لنين
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد2(لنين
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد3(لنين
يا
انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد(لنين
سخنراني درباره برنامه حزب
يا
سخنراني درباره برنامه حزب
يا
سخنراني درباره برنامه حزب در كنگره هشتم حزب كمونيست روسيه (لنين

سوسياليسم ومذهب (لنين
يا
سوسياليسم ومذهب (لنينطرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه
يا
طرح اجمالي برنامه حزب كمونيسم
يا
طرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه (لنينكاريكاتوري ازماركسيسم(اكونوميسم امپرياليستي
يا
كاريكاتوري از ماركسيسم ودرباره اكونوميسم امپرياليستي (لنين


درسهاي قيام مسكو در باره تحريم (لنين
مساله ملي ومستعمراتي (لنين
مبارزه درراه ايجاد حزب طبقه كارگر روسيه(لنين
نامه هاي لنين به ماكسيم گوركي
نامه هايي از دور(نامه نخست)-لنين
دوران ارتجاع استوليپيني-ولاديمير ايليچ لنين
دوران تدارك وانجام انقلاب سوسياليستي اكتبر-ولاديمير ايليچ لنين


آرشيو تروتسكي:نتايج وچشم اندازها(لئون تروتسكي)
پيكار بابي فرهنگي
كمونيسم وسنديكاليسم
آزمايش ((روزولت))و((كنترل كارگري
بيانيه كمونيست درعصر حاضر

اخلاق آنها واخلاق ما
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
يا
اخلاق آنها واخلاق ما (لئون تروتسكي)

برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي
يا
برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي(لئون تروتسكي)
سنديكاليسم
استالينيزم وبلشويزم(لئون تروتسكي)آرشيو روزا لوگزامبورگ:


منشا هاي روز (اول ماه )مه چه هستند؟
حق راي زنان ومبارزه طبقاتي
جامعه اسپارتاكوس چه مي خواهد؟
برنامه وموقعيت سياسي ما
اقتصاد چيست؟
يا
اقتصاد چيست (رزا لوگزامبورگ
انقلاب روسيه (رزا لوگزامبورگ
مسائل تشكيلاتي سوسيال دموكراسي روسيه(رزا لوگزامبورگ


رفرم يا انقلاب
بخش اول
بخش دوم

آرشيو آوتيس سلطانزاده:

اسلام وپان اسلاميزم
يا
اسلام و پان اسلاميزم- آوتيس سلطانزاده

كوشش های اوليه برای تشكيل اتحاديه های كارگری در ايران _ آ. سلطانزاده
جنبش سنديكايی در ايران _ آ. سلطانزاده
پايه های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی- آوتيس سلطانزادهآرشيو آنتونيو گرامشي:
كارگر كارخانه
درباره كنترل كارگري
مساله جوانان
خود به خودي ورهبري آگاهانه(آنتونيو گرامشي


آرشيو آنتوني پانه كوئك:

حزب وطبقه
نكاتي عمومي در مورد مسئله سازماندهي
سازماندهي شورائي
دموكراسي واقعي يعني چه؟
تاريخ ماركسيستي وكتب متفرقه ماركسيستي


روشنگري –مالكوم ياب-ع پاشايي
ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
ماترياليسم ديالكتيك-محمد رضا قرباني
در باره احزاب ((شورا ))وحكومت جديد
قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلد اول
قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلددوم
سوسياليسم سياست ومدنيت (ناصر پايدار
فراخوان سازمانيابي تشكل مستقل كارگري و اتحاد عمل تشكلهاي انقلابي(حجت برزگر
مجموعه آثار (منصور حكمت
نقد يك دنياي بهتر (حجت برزگر
اتحاديه هاي كارگري وسه مقاله ديگر
تئوري شناخت از نظر ماركس (دنيس كولن
چه خواهد شد (دكتر مرتضا محيط
ماده گرايي مكانيكي (موريس كورنفورت
يا
ماده گرايي مكانيكي-موريس كورن فورت

آثارمنصور حكمت
ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
پيرامون بيانيه مشترک جهانی کار و وزارت کار ايران در
رابطه با تشکيل سنديکاهای کارگری -جمشيد كارگر

اساسنامه سازمان کشوری کارگران سوئد
اساسنامه اتحاديه دانشجويان مدرسه عالی فنی سوئد
يازده سال اول ماه مه درايران
اساسنامه سازمان سراسری فارغ التحصيلان سوئد
آشنايي با هري بوريورمن؛فعال كارگري ومحقق-مجيد تمجيدي
اساسنامه اتحاديه معلمان سوئد
كدام سوسياليسم ؟–محمد رضا شالگوني
يك درك پايه أي از حزب كمونيست چين-اداره انتشارات خلق –شانگهاي 1974
مدخلي بر علم انقلاب –لني ولف
نيمي از آسمان:درباره رهايي زنان در چين-كلودي برووايل
حمله دگمارويزيونيستي عليه انديشه مائو را درهم شكنيم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
چين ؛ديكتاتوري پرولتاريا وپروفسور بتلهايم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
دارهاي قالي را به دار مجازات فئودال كمپرادورهاي اسلامي بدل مي كنيم
و مائو پنجمي بود:واپسين نبرد بزرگ مائو-ريموند لوتا
فمينيسم؛سوسياليسم وطبيعت انسان-اعظم كم گويان
اسلام؛زنان؛مصافها وچشم اندازها-اعظم كم گويان
جنبش برابري طلبي زنان در ايران؛گذشته وآينده –اعظم كم گويان
رهايي زنان وروندهاي سياسي در خاورميانه
كمونيسم كارگري ومذهب-اعظم كم گويان
جامعه بين المللي كارگران )ويلهلم آيشهف-برگردان:فرهاد بشارت
بردگان ارزان)سوسن بهار –بيژن هدايت
سوسياليسم؛سياست ومدنيت(ناصرپايدار
گذشته وحال وآينده اتحاديه هاي كارگري(كارل ماركس
تاريخ مختصري از سه دهه جنبش كارگري در كردستان(ح شهرام
يك قرن فرياد كارگري(علي حق
نگاهى به چند گرايش موجود در جنبش كارگرى ايران _ محمد شمس
تشكلات كارگرى _ مراد عظيمى
سنديكا بى بديل نيست _ محسن حكيمى
وضعيت مادی طبقه ی کارگر ايران _ عبدولايف
سازمان هاى زنان در جنبش كارگرى _ هريت كلى هيلز
يادداشتی چند از تاريخ پر افتخار سازمان كارگران _ جعفر پيشه وری
تاريخچه ی حزب عدالت _ جعفر پيشه وری
كارگران ايران متحد شويد!سازمان يابي كارگران پيشرو(م.رازي)
سازماندهي كارگري(م.رازي)
در دفاع از ماركسيسم عليه اصلاح طلبي در جنبش كارگري(م.رازي)
موفقيت زن در عرصه تاريخ(سارا قاضي)
نقدي بر نظريات يدالله خسروشاهي(م.رازي)
پلاتفرم اتحاديه سوسياليستهاي انقلابي ايران (م.رازي)
انسان سوسياليستي(ايزاك دويچر)
نهضت خرمديني برگي از تاريخ سوسياليسم در ايران(حميدحميد)
يا
نهضت خرمديني در ايران-حميدحميد
انسان وسوسياليسم در كوبا(چه گوارا)
پرده برداري از خيانت حزب توده در جريان كودتاي 28مرداد1332(سرگردجعفروكيلي)
نهضتهاي انقلابي درآمريكاي لاتين از بوليوار تا گوارا(كوندراد دترز)
وحدت مادي عالم هستي(د.گريبانف)
حدود وامكانات عمل اتحاديه صنفي(پري آندرسون)
تزهايي درباره اخلاق كمونيستي درروابط زناشويي(كولنتاي)
آنوسي ها پاسداران دولت پنهان يهود(ج پژمان
پوريم داستاني براساس كتاب مقدس(ج پژمان
چه بايد كرد؟به بهانه 11 سپتامبر(فرزاد جاسمي
صداهايي از وراي تاريكي (اريل دورفمن
اولين تلاش ايرانيان برای تشکيل حزب پيشتاز انقلابی
چهار سند جنبش کارگری- کمونيستی
مراحل عمده نهضت کارگری در جنوب ايران – سند تاريخی
پارتيزانهاي لوآنت-خئسوس ايسكاراي
پنجابه-احسان طبري
ايران-بالاخره چه خواهد شد-پروفسور ر-اوليانوفسكي-ترجمه ف شيوا
ماركسيسم رزا لوگزامبورگ-جرج لوكاچ
اپورتونيسم وجهاني شدن سرمايه-فرزاد جاسمي
ارنست مندل

الفباي ماركسيسم(ارنست مندل
يا
الفباي ماركسيسم(ارنست مندل)

در باره بوروكراسي(ارنست مندل)


كتاب هاي ضد دين


آثار احمد كسروي


قيام شيخ محمد خياباني- 1302
در پيرامون روان- 1322
در پيرامون اسلام-1322
در پيرامون خرد –1322
يا
در پيرامون خرد (احمد كسروي
صوفيگري –1322(برگرفته از سايت گلشن
يا
صوفي گري(احمدكسروي
يا
صوفي گري
يا
صوفي گري(احمد كسروي


شيعه گري –1322 يا بخوانند وداوري كنند
يا
شيعيگري (احمد كسروي
يا
شيعه گري(احمدكسروي
يا
شيعه گري
يا
شيعه گري (احمد كسروي


بهاييگري –1322 برگرفته از سايت گلشن

بهاييگري(احمد كسروي
يا
بهايي گري
يا
بهاييگري؛ شيعه گري ؛صوفي گري(احمد كسروي
يا
بهايي گري(احمد كسروي


در پاسخ بد خواهان –1323
دين وجهان-1323
يا
دين وجهان (احمدكسرويگفت وشنيد –1323


دادگاه-1323
دولت به ما پاسخ دهد-1323
فرهنگ است يا نيرنگ-1323
حاجيهاي انبار دار چه ديني دارند-1324
علي دشتيبيست وسه سال رسالت (علي دشتي
يا
بيست وسه سال
يا
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?23sal_1_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?23sal_2_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?23sal_3_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?23sal_4_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?23sal_5_doc.zip
يا
بيست وسه سال(علي دشتي
يا
بيست وسه سال (پنج قسمت)
www.kaafar.com/Download/23sal/23Years_1.zip
www.kaafar.com/Download/23sal/23Years_2.zip
www.kaafar.com/Download/23sal/23Years_3.zip
www.kaafar.com/Download/23sal/23Years_4.zip
www.kaafar.com/Download/23sal/23Years_5.zip
يا
بيست وسه سال
يا
23 سال-علي دشتي


سلمان رشدي


آيات شيطاني جلد اول
آيات شيطاني جلد دوم
يا
آيه هاي شيطاني
يا
آيه هاي شيطاني
يا

آيه هاي شيطاني
1
2
3
4
5
يا با زدن اي ميل ودرخواست كتاب از :
baygani@golshan.com

شجاع الدين شفاتولدي ديگر (شجاع الدين شفا
پس از 1400سال(شجاع الدين شفا
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت پايانيمسعود انصاريكورش بزرگ ومحمدابن عبدالله (مسعود انصاري
يا
كورش بزرگ ومحمدبن عبدالله(دكتر مسعود انصاري-روشنگر
يا
كورش بزرگ ومحمدبن عبدالله(دكتر مسعود انصاريشيعه گري وامام زمان (مسعود انصاري
يا
شيعه گري وامام زمان (دكتر مسعود انصاري-روشنگر
يا
شيعه گري وامام زمان(دكتر مسعود انصاري


روز قيامت در اسلام (مسعود انصاري
يا
روز قيامت در اسلام (دكتر مسعود انصاري-روشنگر
الله اكبر(دكتر مسعود انصاري
يا
الله اكبر (مسعود انصاري
يا
ـالله اكبر(دكتر مسعود انصاري-روشنگر


باز شناسي قران (مسعود انصاري
يا
بازشناسي قران (دكتر مسعود انصاري-روشنگر
يا
بازشناسي قرآن(دكتر مسعود انصاري

اسلام ومسلماني(دكتر مسعود انصاري-روشنگر
يا
اسلام ومسلماني (مسعود انصاري
يا
اسلام ومسلماني(برگردان دكتر مسعود انصاري


كورش آريا منش


مجموعه ناآگاهي وپوسيدگي
كتاب اول
كشف اسرار درسه قسمت
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?Mazluman_1_1_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?Mazluman_1_2_doc.zip
www.irani.org/cgi-bin/countdown.cgi?Mazluman_1_3_doc.zip

ولايت فقيه
در چهار قسمت
1
2
3
4


احمد ايراني

پيدايش وتكامل دين –احمد ايراني
پيام فلسفي خيام-احمد ايراني
آلودگي هاي فرهنگ ايران-احمد ايراني
ارزش زن در دين هاي آسماني-احمد ايراني

هوشنگ معين زاده
آنسوي سراب(هوشنگ معين زاده
يا
آنسوي سراب (هوشنگ معين زاده

كمدي خدايان (هوشنگ معين زاده
يا
كمدي خدايان (هوشنگ معين زاده
يا
كمدي خدايان (هوشنگ معين زاده

روز قيامت در اسلام(هوشنگ معين زاده
پيامبران خرد در پيكار با تاريكي هزاره ها(هوشنگ معين زاده
خيام وآن دروغ دلاويز(هوشنگ معين زاده
يا
خيام وآن دروغ دلاويز (هوشنگ معين زاده
يا
خيام وآن دروغ دلاويز(هوشنگ معين زادهنويسندگان متفرقه - ضددين

اسلام شناسي (علي مير فطروس
يا
اسلام شناسي (علي مير فطروس
جلد اول
جلد دوم
يا
مقدمه أي در اسلام شناسي(علي مير فطروس
1
2


پيامبران خرد (شهريار شيرازي
يا
پيامبران خرد(شهريار شيرازي


موسي ويكتا پرستي (زيگموند فرويد-ترجمه قاسم خاتمي
معراج نامه ابن ديلاق(استادذبيح بهروز
مجموعه قوانين مجازات اسلامي(ناصر رسايي نيا
سيري در نوشته هاي روح الله خميني(رضا مظلومان

كشف الاسرار
ولايت فقيهيزدگرد سوم آخرين شهريار نگونبخت ساساني
در 12 قسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


قرآن سروده أي به سبك فارسي(حسن عباسي
نهضت مساوات طلبانه بابك خرمدين(امير حسين خنجي
زنان وخشونت(نادره افشاري
مفهوم زمان وتاريخ در اسلام
ابومسلم خراساني
يكتا پرستي ودگر انديشان(فرزاد جاسمي
مكتوبات –ميرزا فتحعلي آخوند زاده
نقد برهانهاي اثبات وجود خدا
بي خدايي ؛آزادي از دين وسعادت انسان
سازمان هاي سياسي واحزاب


نهضت آزادي ايران


مجموعه اي از كتب مربوط به نهضت آزادي در اين سايت قابل دريافت است:
www.nehzateazadi.org

نام وآدرس آنها به اين شرح است :
تحليلي پيرامون دانشگاه قبل وبعد ازانقلاب
رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست(دكتر مصطفي چمران
خدا بود وديگر هيچ بود(دكتر مصطفي چمران
كردستان(دكتر مصطفي چمران
لبنان(دكتر مصطفي چمران
زيباترين سرود هستي(دكتر مصطفي چمران
بينش ونيايش(دكتر مصطفي چمران
سه جمهوري (دكتر ابراهيم يزدي

سلطنت طلب ها
از رضا پهلوي دو كتاب در اين سايت وجود دارد:
www.rezapahlavi.org

ترجمه فارسي كتاب
winds of change
گذشته وآينده (رضا پهلوي در گفتگو با احمد احرار

حزب توده ايران
كارل ماركس –نوشته لنين-ترجمه جوانشير
طرح مجموعه اسناد براي پنجمين كنگره حزب توده ايران
شهيدان توده اي
سفر جادو(احسان طبري
تاملي بر كارنامه توده اي ستيز نشريه راه توده
از ميان ريگ ها والماس ها(احسان طبري
با پچپچه پاييز (احسان طبري
انقلاب نا تمام اثر رفيق شهيدرحمان هاتفي (حيدر مهرگان
حزب توده ايران وجنبش كارگري
پا به پاي دانشجويان در سنگرهاي پيكار
منتخب مقالات احسان طبري
ترانه هاي رزم وانقلاب (مجموعه سرودها
انسان؛تاريخ؛انسان
حزب توده ايران ماركسيسم ولنينيسم
همگام با پيكار دليرانه زنان براي رهايي از بندهاي ستم جنسي ؛براي برابري اجتماعي وآزادي
گزيده أي ازآثار رفيق احسان طبري
اسنادچهارمين كنگره حزب توده ايران
اسناد سومين پلنوم(وسيع)كميته مركزي حزب توده ايران

سازمان منافقين(مجاهدين؟


تعدادي كتاب در سايت سازمان مجاهدين خلق وجود دارد كه در زير اسم وآدرس آنها را مي آورم .
توضيح اين نكته ضروري است كه آوردن اسم اين كتابها به معني تاييد عنوان ومطالب و يا مشي نظامي مسوولين آن سازمان نيست
سي خرداد به روايت شاهدان(انتشار خرداد1377
بنيانگذاران(انتشار تابستان81
اسناد, طرح ها و توطئه هاى «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى» رژيم آخوندى ( تاريخ انتشار بهمن 77
قهرمانان در زنجير - تحقيقى در باره مقاومت زندانيان مجاهد در زندان هاى رژيم خمينى (تارخ انتشار زمستان79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
قتل عام - اسامى و مشخصات 3210 تن از زندانيان مجاهد قتل عام شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كارتهاى سوخته وزارت اطلاعات آخوندى (13 قسمت))انتشار مرداد 81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

خ.... دجال ضد بشر(32 قسمت)((تاريخ انتشار 1379
عمليات فروغ جاويدان – كتاب دوم- ليست شهداسازمان چريكهاي فدايي (سياهكل)


مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك-رفيق مسعود احمد زاده 1349
ضرورت مبارزه مسلحانه ورد تئوري بقاء-رفيق امير پرويز پويان 1350
مبارزه مسلحانه واپورتونيستها جلد اول-مرداد1358
شعارهاي ما-1361
كارنامه سه سال ((كارآرام سياسي))مبارزه مسلحانه واپورتونيستها جلد دوم-آبان 1361
موضع ما درقبال مسئله ملي-اسفند1362
تحليل يك سال مبارزه چريكي در شهر وكوه-1351
نگاهي به حزب كمونيست كارگري براي ثبت در تاريخ-ع شفق –مرداد1382
نگاهي به ((چپ درايران به روايت اسناد ساواك))-فريبرزسنجري-زمستان 1381
ملاحظاتي درباره سازمانيابي طبقه كارگر درايران –پولاد –ارديبهشت ماه 1382
راز مرگ صمد-اشرف دهقاني
رژيم زن ستيز درحمايت از 8مارس روز جهاني زن-اشرف دهقاني –اسفندماه1381
پاره أي از تجربيات رستاخيز سياهكل وقيام بهمن-پولاد –اسفند ماه 1381
ملاحظاتي درباره مساله زن(مجموعه مقالات)-اشرف دهقاني
خاتمي سمبل فريب وريا (مجموعه مقالات)-رفيق اشرف دهقاني
چند نكته پيرامون ((نئوليبراليسم جهاني)) ونهادهاي امپرياليستي –تابستان 1381
((جنگ با تروريسم)) ادعاها و واقعيات ومقاله أي ديگر –اشرف دهقاني
راه كارگر هراسان از انقلاب-ع شفق 1378
تروريسم دستاورد گسترش سلطه امپرياليسم-پولاد 1380
شاملو در شط جاري تاريخ-اشرف دهقاني
سخني با خلقهاي قهرمان ايران-اشرف دهقاني
چه احتضار بلند وبي حاصلي ست زيستن-ا.بهرنگ 1380
بررسي افسانه اصلاح طلبي جمهوري اسلامي-پولاد1379
معجزه در جمهوري اسلامي-پولاد1376
اتحاد نيروهاي كمونيست در كدام بستر؟-پولاد 1373
انتخابات دوم خرداد ومقاله أي ديگر-پولاد1376
حزب كمونيست كارگري ومساله ملي –ع شفق1374
شكست در استراتژي فرار به جلو در تاكتيك(درباره ارتش آزاديبخش مجاهدين)-چريكهاي فدايي خلق ايران
اپورتونيزم ومساله تمركز درنيروهاي سركوب رژيم-چريكهاي فدايي خلق ايران
سخنراني رفيق اشرف دهقاني در ميتينگ مهاباد-1358
درباره شرايط عيني انقلاب-اشرف دهقاني ومحمد حرمتي پور
اقليت در تدارك قيام-چريكهاي فدايي خلق ايران فروردين ماه 1363

كتاب هاي سياسي ديگر


فلاحيان براي همه فصول جنايات(نوريزاده
يا
فلاحيان مردي براي همه فصول جنايت (عليرضا نوريزاده
ناگفته ها در پرونده قتل هاي زنجيره اي (عليرضا نوريزاده
يا
نا گفته ها(عليرضا نوريزاده

طرح مختصري از فرهنگ ايران (آرتور كريستن سن
قلم وسياست (محمد علي سفري
مجموعه قوانين مجازات اسلامي (ناصر رسايي نژاد
يادداشتهاي روزانه جنگ از بغداد(استفان كلوس
اساسنامه اتحاديه دانشجويان مدرسه عالي فني سوئد
اساسنامه 2001 سازمان كشوري كارگران سوئد
اساسنامه سازمان سراسري كارمندان سوئد
اساسنامه اتحاديه كارمندان بخش دولتي سوئد
برتيغه لبخند (خسرو ناقد
تاريخ عمليات سري سيا (دونالد ويلبر
خاطرات يك زنداني از زندانهاي جمهوري اسلامي (دكتر رضا غفاري
خيانت به اميد (ابوالحسن بني صدر
يا
خيانت به اميد-ابوالحسن بني صدر
روزها بر رييس جمهور چگونه مي گذرد؟
يا
روز ها بر رييس جمهور چگونه مي گذرد؟-ابوالحسن بني صدر
درس تجربه-خاطرات ابوالحسن بني صدر
تاريخ عمليات سري سيا-دونالد ويلبر-ابوالحسن بني صدر
نقدكتاب شنود اشباح-ابوالحسن بني صدر
اصول راهنماي اسلام-ابوالحسن بني صدر
زن وزناشويي-ابوالحسن بني صدر
سيرتحول سياست آمريكا در ايران(كتاب اول –آمريكا وانقلاب)-ابوالحسن بني صدر
كتاب بازي (حيله)يا خيانت-نوشته روبرت پاري –ترجمه وتنظيم :ابوالحسن بني صدر-چكيده
http://217.215.185.148/iraneayandeh/A.78.htm
در كنار پدرم مصدق (غلامحسين مصدق
صعود محمد رضا شاه به قدرت يا شكوفايي ديكتاتوري (شمس الدين امير علايي
1-گزيده أي از ((تلقي فاشيستي از دين و حكومت)) (اكبرگنجي-به كوشش رضا-م
يك نگاه به افغانستان
مسائل ومشكلات اجتماعي ايالات متحده آمريكا
بررسي ريشه ها وعلل بحران مالي واقتصادي در كشورهاي شرق وجنوب شرق آسيا
دخالت هاي اقتصادي آمريكا در كشورهاي جهان سوم
آذربايجان درجنبش مشروطه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
خوب نگاه كنيد راستكي است (پروانه عليزاده
شهادتنامه ی يکی از بازماندگان کشتار سال 1367- حسين مختار زيبايی
کشتار سال 1367 از زبان پروفسور گاليندوبل- ترجمه ن.نوربزاده
مروری تاريخی به روش دستگيريها در رژيم جمهوری اسلامی
اسامی 4484 نفر از جانباختگان حمام خون سال 1367- ب. آزاده، ب. آذرکلاه – ظرفيت فايل 33/ 1 مگابايت
قسمتی از کتاب قتل و عام زندانيان سياسی- از نشر مجاهدين
1
2
3
در مورد خيانتهای حزب توده در سال 1332- سرگرد وکيلی
1
2
3
قيام بهمن ماه و پيامدهای آن- سندی از حزب کارگران سوسياليست ايران
حاتم بخشی کودتاگران- سند تاريخی
اسناد سازمان سيا در مورد کودتا ننگين 28 مرداد 1332
مجلس رندان –فرزاد جاسمي
انديشه هاي طالبوف تبريزي-فريدون آدميت
آنچه گذشت –فرزاد جاسمي
قرباني –فرزاد جاسمي
در خلوت خانه وحشت –فرزاد جاسمي
خاطرات آيت الله حسينعلي منتظري
انقلاب ايران وسقوط پادشاهي
يا
انقلاب ايران وسقوط پادشاهي
فرهنگ اصطلاحات زندانيان سياسي-اعظم كيا كجوري
مانيفست جمهوري خواهي-اكبر گنجيكتاب هاي بومي ومنطقه أيمتن كامل سروده هاي لارستاني-اميرحسين خنجي
واژه نامه سروده هاي لارستاني-اميرحسين خنجي


از سايت تبرستان

www.tabarestan.org
گزيده أي ازآثار رفيق احسان طبري
منتخب مقالات احسان طبري
تابش خودگرداني دفتر 1 درگستره گلستان وگيلماز
فرامرز نومه برگزيده (سرودهاي مازندراني 1380-1353
از ميان ريگ ها والماس ها(احسان طبري
با پچپچه پاييز(احسان طبري
داستان و نمايشنامه

صادق هدايت


افسانه آفرينش (صادق هدايت
يا
افسانه آفرينش-صادق هدايت

كاروان اسلام (صادق هدايت

مجموعه((سايه روشن))شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هركدام :
س گ ل ل
زني كه مردش را گم كرد
عروسك پشت پرده
-آفرينگان
شبهاي ورامين
آخرين لبخند(متن داستان وجود ندارد)
پدران آدم

مجموعه سگ ولگرد شامل داستانهاي زير و آدرس جداگانه هر داستان
سگ ولگرد
دون ژوان كرج
بن بست
كاتيا
تخت ابو نصر
تجلي
تاريك خانه
ميهن پرست

مجموعه زنده به گور شامل داستانهاي زير و آدرس جدا گانه هر داستان
زنده به گور
حاجي مراد
اسير فرانسوي
داود گوژ پشت
مادلن
آتش پرست
آبجي خانم
مرده خورها
آب زندگي

مجموعه سه قطره خون شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هر داستان
سه قطره خون
گرداب
داش آكل
آينه شكسته
طلب آمرزش
لاله
صورتكها
چنگال
مردي كه نفسش را كشت
محلل
گجسته دژ

كتاب حاجي آقا اثر صادق هدايت (در چهار بخش
1
2
3
4
بوف كور-صادق هدايت
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
متن كامل وبدون سانسور بوف كور :

البعثه الاسلاميه الی البلاد الافرنجیه ـ صادق هدايت


نويسندگان ديگر

هدف ادبيات-ماكسيم گوركي
يا
http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab318/p001.html
شب ميلاد-ماكسيم گوركي
اگر سايت را نمي توانيد باز كنيد به اين آدرس ميل بزنيد:
ketab@golshan.com
وكتاب رادرخواست كنيد

بيتا(داستاني واقعي از حميد مقيمي
قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:

بهرام بيضايي
مرگ يزد گرد (نمايشنامه وفيلمنامه از بهرام بيضايي
يا
مرگ يزد گرد-بهرام بيضايي
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/105.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/104.html
http://www.adabkade.com/library/beyzaee/103.html

نمايشنامه سنمار–بهرام بيضايي
فدريكو گارسيا لوركا
ماجراي عشقي دون پرلن پلن با بليزه در باغچه اش –فدريكو گارسيا لوركا
وهم –فدريكو گارسيا لوركا (نمايشنامه كوتاه
محسن مخملباف
نوبت عاشقي –محسن مخملباف
بودا در افغانستان تخريب نشد؛از شرم فرو ريخت (محسن مخملباف)

سلوكان –(فيلمنامه –سياوش سارويي
داستان امير ارسلان نامدار
خاطرات يك اسب-يارعلي پورمقدم

احمد شاملو
خانه ي برناردا آلبا-ترجمه احمد شاملو
ترجمه هاي احمد شاملو از لوركا
يرما-ترجمه احمد شاملو
دست به دست –ويكتورآلبا –ترجمه احمد شاملو
مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي
جلال آل احمد

داستانهاي زنان
به شكل تكست
به شكل زيپ شده
مدير مدرسه
به شكل تكست
به شكل زيپ شده

سه تار –جلال آل احمد
سنگي بر گوري-جلال آل احمد
نفرين زمين-جلال آل احمد
اورازان –جلال آل احمد


چشم در برابر چشم ـ غلامحسين ساعدی
فريدون سه پسر داشت –رماني از عباس معروفي
در ولايت هوا –رماني از هوشنگ گلشيري
قابله ي سرزمين من –رضا براهني
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي(متن كامل وبدون سانسور)
يا
آهستگي-ميلان كوندرا-ترجمه دريا نيامي

خاطرات يك استاد-آنتوان چخوف
باغ آلبالو-آنتوان چخوف
داستانهاي چخوف-آنتوان چخوف-سروژاستپانيان
چند داستان كوتاه از آنتوان چخوف-ترجمه احمد شاملو-ايرج كابلي

رابعه به روايتي ديگر(نمايشنامه)-عطا گيلاني
روياهاي آبي زنان خاكستري –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سه نظر درباره يك مرگ –نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
سرزمين هيچكس -نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بازي آخر-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
مرجان ؛ماني وچند مشكل كوچك-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
بانو در شهرآينه-نيلوفر بيضايي (نمايشنامه)
رييس جمهور ما (هنر پيشه دغل ودوستانش )اثر فيليپ راث-ترجمه افشين رضا پور
مرگ-نمايشنامه –وودي آلن-بهروز توراني
جوخه-فيلمنامه-اليور استون-بهروز توراني
تخت شماره 29-گي دو موپاسان
پيك نيك در ييلاق-گي دو موپاسان
اولين برف-گي دو موپاسان
جهيزيه-گي دو موپاسان
داستانهايي از بارش مهر ومرگ(متن كامل نمايشنامه)-عباس نعلبنديان
تاملي بر تنهايي-حسين نوش آذر
اشكها وخشم ها-مجيد م
لحظه درنگ-مجيد م
كارل ماركس در نيويورك(نمايشنامه)-هوارد زين
اتفاق آنطور كه نوشته مي شود مي افتد(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
به بچه ها نگفتيم(رمان)-ساسان قهرمان
كريم شيره أي وناصرالدين شاه(نمايش در دو پرده)-عطا گيلاني
مرگ مونتسرا به ياد محمد علي جعفري-فرزاد جاسمي
كافه رنسانس (رمان)–ساسان قهرمان
گسل(رمان) –ساسان قهرمان
مجموعه داستانهاي كوتاه ومتون عاطفي –تنظيم از داتيس خواجه ئيان


داستانهاي علمي
سايلنزيا-آلن نلسون-ترجمه فرانك محمد پور
به كابوس استاندارد خوش آمديد-رابرت شكلي-ترجمه مهرداد تويسركاني
تماس شبانه به خرج مقصد-ري بردبري-ترجمه حسين شهرابي

آموزشي

آموزش كامپيوتر


آموزش كامپيوتر وويندوز-خانم تيموري
مجموعه مقاله هاي راهنماي برنامه نويسان
تحليل
طراحي
پياده سازي
SQLمجموعه آموزش
1
2
3
مجموعه كامل از مثالهاي برنامه نويسي در دلفي 7
نكته هاي طلايي اينترنت (سطح مقدماتي
سايت خود را به مركز درآمد تبديل كنيد
چگونه وب سايت خودرا بهتر كنيم
كسب وكار بربال انديشه (نوشته بيل گيتس –بخش چهارم
چگونه رايانامه رايگان در ياهو بسازيم
پروتكل MOSدرتحريريه هاي خبر
آغاز كار با مجموعه IE
كتاب الكترونيك
ده نكته مهم كه مديران براي نوشتن وارسال رايانامه بدان نيازمندند
كتابچه آموزش نقشه كشي با كامپيوتر
DLL نحوه نوشتن در دلفي
SQLراهنماي سريع
آموزش پاسكال
و پاسكال براي يادگيريC مقايسه
راهنماي برنامه نويسان
Mathematica4راهنماي استفاده از نرم افزار رياضي


آموزش زبان

آموزش زبان ودبيره پارسي براي كودكان ونوآموزان
آموزش زبان پارسي براي مسافران

كتاب Basic Persian For The Whole World:

آموزش –كتابداري

دانش ايران در سطح بين‌المللي سال 2000
دانش ايران در سطح بين‌المللي سال 1999
دوركاري(Teleworking)
مباني‌ اصطلاح‌شناسي
تبحر در فناوري اطلاعات
عوامل موفقيت همكاري
نشر الكترونيكي‌‌‌‌
بخش پوستر در كنفرانس‌ها
اشتراك منابع و همكارب بين كتابخانه ها
مديريت‌ مجموعه‌هاي‌ فيلم‌ و ويديو‌‌‌‌. تأليف‌: كريس‌ ويلكي‌؛ ترجمه‌: ليلا مرتضايي
ارزشيابي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌‌‌‌. تأليف‌: جان‌ كرافورد؛ ترجمه‌: مهوش‌ معترف. ويراستار: علی حسين قاسمی
دوركاري‌ براي‌ كتابداران‌ و اطلاع‌رسانان‌‌‌. مونيکا بليک؛ ترجمه: نادر نقشينه،
مديريت خودكارسازي كتابخانه‌ها‌‌. نويسنده: رابين تي. هاربور‌. مترجم : مريم نظري. ويراستار: ايرج تبريزي
چهل‌ و هشتمين‌ كنگره‌ فيد (گزيده‌ مقالات‌) . زير نظر: دكتر حسين‌ غريبي‌. به‌ همت‌: ملوك‌السادات‌ بهشتي‌. ويراستار: علي‌حسين‌ قاسمي‌.
انتخاب منابع اطلاعاتي. نوشته: جيل لامبرت مترجم: مهري صديقي. ويراستار: علي حسين قاسمي
برنامه‌ريزي‌ مقابله‌ با حوادث‌ در كتابخانه‌ها ومراكز خدمات‌ اطلاع‌رساني. نويسنده: جان‌ آشمن. مترجم : مريم‌ خسروي
برنامه ريزي استراتژيك براي خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي. نويسنده: شيلا كورال. مترجم :مجيد اميدوار
تهيه‌ راهنما براي‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌. نويسنده: سيلويا پ‌. وب‌. مترجم :مريم‌ خسروي
تبليغ كارآمد سايت وب. نويسنده: مارك كر. مترجم : نادر نقشينه
مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
نيازسنجي اطلاعات. تأليف: محمود بابائي
طرح بررسي تطبيقي تحصيلات تكميلي علوم كتابداري و اطلاع رساني در چند كشورهاي: انگلستان، آمريكا، هند و ايران تأليف: ليلا مرتضايي
آمار طرح غديرعضويت فراگير کتابخانه‌ها. تأليف: حميده بيرامی و سيروس عليدوستی


آموزش –متفرقه

چگونه دكترا بگيريم
چگونه مي توانيد دكترا بگيريد
نگرشي بر چالشهاي مديران سازمانها در قرن بيست ويكم
راهبردهاي رفع موانع سرمايه گذاري وتوسعه بخش خصوصي
كتاب قانون صادرات و واردات
كتاب زرد تجارت ايران
نكاتي در مورد بعد از زلزله
كتاب نكته هاي كوچك زندگي-اچ جكسون براون-زهره زاهدي-
انگلستان (مجموعه دانسته ها ومطالب وبلاگ )- تنظيم از داتيس خواجه ئيانكودكانداستان كودكان ونوجوانان

پنج بچه خوك
رابين هود
كارل كوچولو
در باره خرگوشها
چهل قصه
كره دريايي
چهل گيس
ماهي سياه كوچولو(صمد بهرنگي
يا
ماهي سياه كوچولو
يا
ماهي سياه كوچولو (صمد بهرنگي


شازده كوچولو(انتوان دو سن تگزوپري-ترجمه احمد شاملو

قصه مردي كه لب نداشت(براي كودكان –مصور
هركاري راهي دارد
حسن كچل والاغ پرنده
پيشي جيلينگ جيلينگ
راهي كه مي ماند
افسانه اژدها وآب
بابا برفي
كتاب من
شير مغرور
افسانه درخت خرما و بزي
درآسمان خانه
رستم وديو سفيد
كتابهاي كودكان
كيميا(نفت)
هزارپا غوله
كي از همه قويتره؟
دو دوست
كفشدوزك ودوستانش
جوجه كوچولو
سه قدم دورتر شد از مادر
بره آواز خوان
بادبادك بازي
خر وگاو
فينگيلي وجينگيلي
بهترين باباي دنيا
سلام يادتون نره
سه بچه خوك
مهمانهاي ناخوانده
گربه وروباه
گرگ والاغ
صلح حيوانات
سه ماهي
كلاغ وروباه
كدو قلقله زن
مسواك موش موشك
دختر كوچولو وسايه اش
رستم ؛پهلواني از سيستان-مصطفي رحمان دوست
نردبان هزار پله –فريبا كلهر
بابا علي سينا
دخترك كبريت فروش
پسرك ورنگين كمان-فريبا كلهر
قصه يك سياره قشنگ
ديو واژدها
او بامن مهربان بود-مريم شاكر
خرسي كه خرس نبود ـ فرانك تاش لين ، رويا مظفري
مرد دانش و اخلاق ـ پرويز اميني
يك تخم مرغ عجيب و غريب ـ مصطفي رحماندوست
آقاي هندوانه ـ فريبا كلهر
فوتباليست جادوگر ـ‌ آنتوني براون
خاك گرانبها ـ فليپ شرلوك
تنهائي يك كلاغ براق ـ فروزنده خداجو
خاطرات يك گربه قاتل ـ‌ آن فاين
روباه و صابون و كلاغ ـ‌ فرهاد حسن زاده
سياره اي براي گابي ـ راضيه شعباني
چه كيفي بهتر است ؟ ـ عفت زحمت كش
قطاري كه از تاريكي مي ترسيد ـ محمدرضا شمس
پسركي كه ماه را خورد
زنداني مو سياه ده ساله ـ ‌فريبا كلهر
عروسي ـ فرزانه خداجو
بابا تاريكي ـ محمدحسين محمدي
اتوبوسي كه تا باغ بهشت رفت ـ‌فريبا كلهر
مرد مقوائي ترسناك ـ‌مصطفي رحماندوست
درخت چيك چيك ـ فروزنده داورپناه
سويي مي ماهي سياه كوجولو ـ‌مصطفي رحماندوست
براي اينكه دوستت دارم ـ فريبا كلهر
كلاه برداري و كلاه گذاري ـ ججان ميلن
سربالائي و سر پائيني ـ محمدرضا شمس
آقا فيله تخم گذاشت ـ افسانه افضلي
سايه اي زير نور ماه ـ‌ سوسن طاقديس
آدم آهني اشتباه مي كند ـ فروزنده داور پناه
شاه لاغر و آشپز چاق ـ‌ دونالدبيست
هري پاتر ومحفل ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس


قصه هاي بهرنگ

اولدوز وكلاغها(قسمت اول
اولدوز وكلاغها(قسمت دوم
اولدوز وعروسك سخنگو
كچل كفتر باز
پسرك لبو فروش
سرگذشت دانه ي برف
پير زن وجوجه طلايي اش
دو گربه روي ديوار
سرگذشت دومرول ديوانه سر
افسانه ي محبت
يك هلو وهزار هلو
بيست وچهار ساعت در خواب وبيداري
كور اوغلو وكچل حمزه (قسمت اول
كور اوغلو وكچل حمزه(قسمت دوم

تلخون

تلخون
بي نام
عادت
پوست نارنج
قصه ي آه
آدي و بودي
به دنبال فلك
بز ريش سفيد
گرگ وگوسفند
موش گرسنه


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

 • كتابخانه گلشن
 • كتابخانه باني تك
 • كتابخانه رضا قاسمي
 • كتابخانه پستي گلشن
 • وبلاگ كتابخانه پستي گلشن
 • كتابخانه سهراب
 • كتابخانه خوابگرد
 • كتابخانه امير حسين خنجي
 • كتابخانه سلطان مراد
 • كتابخانه حوزه علميه تبيان
 • كتابخانه اهل تسنن
 • كتابخانه پارس
 • كتابخانه داتيس
 • كتابخانه كليساي تك نفره
 • كتابخانه غدير
 • كتابخانه آشيان
 • كتابخانه گفتمان در مورد...
 • كتابخانه ايران ساره

 • دوستاني كه لينك داده اند

 • وبلاگ تاسياني
 • گفتگو
 • فان ايران
 • تكتاز
 • وبلاگ ايران جوانان
 • وبلاگ اعتراض
 • يادداشتهاي رضا اقبال
 • از اون بالا
 • دانلودآباد
 • داتيس
 • وبلاگ گيله مرد
 • سايت رهايي
 • سايت گفتگو
 • سايت هشت
 • آچار فرانسه
 • ميكده پير مغان
 • سايت عقاب
 • سايت ف شيوا
 • سايت خوابگرد
 • دماسنج
 • سايت وب راه
 • وبلاگ سيانور
 • وبلاگ تاريك خانه
 • وبلاگ نورافكن ۸۹
 • ضمير سرخ
 • وبلاگ وبلاگ بوداوا
 • وبلاگ عصر جديد
 • سرزمين آفتاب
 • سايت مشاهير
 • مترجم پارس
 • وبلاگ از اسطوره تا واقعيت
 • وبلاگ اشراق
 • وبلاگ سقوط ۸۴
 • شبهاي بدون صبح
 • سايت روشنگري
 • سايت سرگردون
 • وبلاگ سعيد حاتمي
 • وبلاگ كوه پيمايي...
 • وبلاگ محسن طالب
 • از كانادا
 • جيگر
 • وبلاگ علي اكبر كرماني
 • وبلاگ ارغوانها
 • وبلاگ ستاره قطبي
 • وبلاگ كاستر
 • سوره ي تماشا
 • دفاع از عقلانيت
 • كافي شاپ(قهوه خانه سابق)
 • سايت خسرو ناقد
 • وبلاگ اشك مهتاب
 • وبلاگ پترو شيمي
 • وبلاگ رفراندوم
 • وبلاگ آموزش هك
 • وبلاگ آيينه اي در برابر...
 • وبلاگ پالايش حق وانديشه
 • پول
 • وبلاگ آرياك
 • وبلاگ امير مهاجر
 • وبلاگ انگوري
 • وبلاگ ايران جوانان
 • وبلاگ پاييز باروني
 • وبلاگ خوش گذران
 • وبلاگ امواج سبز
 • وبلاگ از بوداي...
 • وبلاگ گيس گلاب
 • زيگورات
 • محمد حكمت
 • وبلاگ ايراني نو
 • زيتون
 • persialife
 • سايت پارس خبر
 • وبلاگ نت پد ايراني
 • وبلاگ رايان كامپيوتر
 • وبلاگ يك حباب در رمينور
 • وبلاگ تجربه هاي عكاسي من
 • وبلاگ هزار حرف نگفته
 • وبلاگ زوريگ
 • وبلاگ ميليشيا
 • سايت مجيد زهري
 • وبلاگ كارگاه
 • سايت طنز ايران
 • وبلاگ حقيقت زيبايي
 • وبلاگ ورار
 • وبلاگ عبدالقادر بلوچ
 • وبلاگ نيمه پنهان
 • وبلاگ يك فنجان قهوه..
 • وبلاگ بهانه اي براي زيستن
 • وبلاگ ما اينيم
 • وبلاگ عمومي
 • Archives